Ombudgeteringar till 2009

ikon_yrk2Yrkande: (M) + (FP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-04-06
Ärende: 68
Rubrik: Ombudgeteringar till 2009 (KS/2009:108)

Ladda ned hela yttrandet här