Om insamling av s.k. ”jämlikhetsdata”

Interpellation: (M)
Titel: Om insamling av s.k. ”jämlikhetsdata”
Interpellant: Jimmy Baker
Daterad: 2015-06-16
Klicka här för att ladda ned interpellationen