Öka tryggheten hos våra äldre

Motion: (M)
Titel: Begär utdrag ur belastningregistret
Motionär: Kia Hjelte
Daterad: 2012-02-23
Ladda ned hela motionen här