Öka säkerheten i kommunalhuset

Vi skulle behöva se över hur vi kan införa ett ännu mer säkerhetsorienterat tänkande i kommunalhuset. Ett exempel på detta är att alla som kommer till huset måste registreras och besöksbrickor bör utfärdas för tillfälliga besökare, inklusive förtroendevalda.

Klicka här för att ladda ner motionen.