Ohållbart budgetunderskott i Utbildningsnämnden

PRESSMEDDELANDE 2013-02-13: klicka här för att ladda ned dokumentet.

Utbildningsnämndens underskott för budgetåret 2012 blir 65,5 miljoner kronor mot prognosticerade 23,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är 3,3 % och det var först i januari som det upptäcktes att man räknat 42 miljoner kronor fel.

En del kan förklaras genom t.ex. ökade volymer i form av fler förskoleelever och det nya läraravtalet. Men stora delar av underskottet kan härledas till underskott på enskilda skolor, det problemtyngda HRM-systemet och inte minst en bristande politisk ledning.

– Vi är chockade över det resultat som Utbildningsnämnden visar upp och är djupt oroade för skolverksamheten under 2013 och 2014, säger Jimmy Baker (M), kommunalråd.

– För oss i oppositionen kommer beskedet om ytterligare 42 miljoner kronor i underskott som en kalldusch. Vi har inte fått några indikationer på att den socialdemokratiska ledningen i nämnden eller tjänstemännen har haft någon som helst koll på hur mycket pengar som bara runnit iväg, säger Christina Lundgren, 2:e vice ordf. i Utbildningsnämnden.

– Det politiska ansvaret för att ständigt följa upp ekonomin i täta kontakter med förvaltningens tjänstemän åligger Socialdemokraterna, som innehar ordförandeposten i nämnden, menar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

Moderaterna välkomnar att förvaltningen begär extern hjälp för att granska rutinerna och systemet kring ekonomi och administration.

– Men nu kräver vi Moderater svar på frågorna: Hur kunde det faktiska underskottet avvika så mycket från det prognosticerade underskottet? Hos vilka politiker och tjänstemän ligger ansvaret och vilka konsekvenser får detta för våra skolelever under de kommande åren? Undrar Jimmy Baker och Christina Lundgren (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Christina Lundgren (M)
2:e vice ordf. Utbildningsnämnden
stina.lundgren@moderat.se
0705-68 60 10

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31