Offentlig utsmyckning – graffiti eller klotter?

Graffiti är en konstform och precis som med all annan konst ligger det i betraktarens öga att avgöra om man
anser att konsten är fin, vacker, ful, intetsägande, budskapsbärande o.s.v. Inte sällan är också konst
provocerande, sökande och används ofta av konstnärer för att starta tankeprocesser hos betraktaren. Vad
sedan betraktaren kommer fram till är upp till varje enskild person – man kan inte tolka konst som bättre eller
sämre – det har med personliga tolkningar och preferenser att göra hur man ser på ett konstverk och vad man
tycker om det.

Därför är det viktigt att man inte blandar ihop graffiti och klotter. Laglig graffiti är konst som tillåts uppföras efter
godkännande och i överenskommelse med fastighetsägaren som upplåter en yta för det ändamålet. Det är därför vi står bakom uppförandet av tre lagliga ytor för graffiti, två vid Subtopia i Alby och en vid Mångkulturellt Centrum i Fittja.

Klotter utan tillstånd är illegalt, att anse som åverkan eller skadegörelse och skall beivras och lagföras. Detta oavsett om
skadegörelsen görs i “graffiti-stil” eller inte.

(Bild föreställande ett verk av Hop Louie, uppförd på illegal yta. Foto Willy Viitala)