Odemokratisk oordning & oreda

Den styrande majoritetens S+V+MP sätt att hantera flyktingmottagandet i Botkyrka kan närmast beskrivas som ett politiskt och demokratiskt haveri.

Inte nog med att man struntar i att föra dialog med staten om omfattningen av mottagandet (man avslog vårt yrkande i höstas) så väljer man att helt under radarn och utan politiska beslut beordra kommunala tjänstemän att iordningsställa boenden och tillfälliga modullösningar som man dessutom struntar i att söka bygglov för och man genomför heller inga grannhöranden för att få in medborgarnas synpunkter. Man kör alltså över alla, såväl medborgare som andra politiker.

Ladda ned och läs gärna vårt informationsmaterial genom att klicka här.