Nytt avtal med Cirkus Cirkör

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-05-07
Ärende: 86
Företrädare: Jimmy Baker, Petja Svensson
Rubrik: Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal (KS/2012:38)

Ladda ned hela yttrandet här