Nya postorter i Botkyrka!

Majoriteten har yrkat bifall till vår motion om att Botkyrka ska få ha flera postorter än vad de har idag, där t.ex. hela Norra Botkyrka är ”Norsborg”.

Vi trodde inte på majoritetens vision att hela Botkyrka ska ha samma postort. Tvärtom trodde vi att det skulle vara ett lyft om kommundelarna har olika postorter.

Exempel på sådana utökningar skulle kunna vara Broängen i Tumba, Slagsta Strand, Alby Strand, Fiskarhagen och Eriksberg i Norsborg, Bremora i Grödinge och Tullinge Strand och Tullinge Trädgårdsstad i Tullinge. Dessa exempel ska inte ses som konkreta förslag.

Vi är övertygade om att boende i våra kommundelar skulle välkomna en sådan utveckling, som uppmuntrar till en starkare grannskapskänsla mm. Ämnet skulle med fördel kunna avhandlas på dialogforum och liknande träffar mellan politiker, medborgare och företag.

När det gäller den logistiska biten kring distributionen av posten så innebär förslaget inget negativt, då post delas ut efter postnummer och inte efter postort.