Nya plan- och bygglagen

Från den 2 maj gäller en ny plan- och bygglag i Sverige. I den nya lagen finns en del förändringar bl.a. kring bygglovsprocessen där exempelvis kommunens handläggningstid snabbas upp.

Välkommen till Sveriges Riksdag 23 maj för en genomgång av den nya lagstiftningen föredragen av riksdagsledamot Anti Avsan.

Läs inbjudan och hur du anmäler dig här.