Nya bidragsregler för föreningar i Botkyrka

När det gäller föreningsbidrag i olika former så har vår inställning länge varit att de kommunala skattemedlen i första hand ska användas till fromma för barn och unga, funktionshindrade och pensionärer. Inriktningen i de nya bidragsreglerna är numera mer utefter detta, vilket i sig är välkommet.

Vidare har vi länge haft fokus på att kommunen i första hand, inom kultur- och fritidsområdet, särskilt ska prioritera rörelse och hälsa samt en meningsfull fritid, som exempelvis Kulturskolan.

Vi får dock inte riktigt gehör för våra synpunkter gällande mötesplatsföreningarna. Vi anser inte att mötesplatsföreningarna bör få kommunala bidrag utifrån storleken på sin lokal. Det i sig blir ju ett incitament för att ha större och dyrare lokaler. Konsekvensen blir ju bara att man får mer skattepengar till sin verksamhet, alldeles oavsett verksamhetens, målgrupp, omfattning eller mål och syften.

Den verksamheten är, i alldeles för stor utsträckning, inriktad på sociala aktiviteter för personer som inte ingår i våra huvudsakliga målgrupper (i enlighet med vad som exemplifierades inledningsvis).