Ny hall för Tumba Tennis!

Tennisen är en stor idrott med många utövare. Det är bra att vi genom ett nytt förslag till kommunfullmäktige nu hittar en ersättning för Pelletäppan. Platsen blir på den s.k. ABC-tomten, intill Tumba köpcentrum.

Det är likaledes positivt att denna lösning innebär att externa aktörer (COOP) står för investeringen i samband med en kommersiell exploatering – sådana lösningar borde kommunen eftersträva oftare.

Kommunens borgensåtagande avser endast hyreskostnaden och inte lånet för själva investeringen vilket är bra. Skulle klubben, oavsett anledning, inte kunna uppfylla sina åtaganden så kan kommunen överta kontraktet och säkerställa idrottens villkor.

Eftersom själva anläggningen i sin konstruktion är utformad så att den passar även för andra idrotter så kan hallen användas även för annan idrottsverksamhet ifall intresset för just tennis skulle svikta i framtiden.