Ny finanspolicy

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-11-28
Ärende: 230
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Ny finanspolicy (KS/2016:778)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.