Nu urholkas transparens och demokrati i Botkyrkas miljö- och hälsoskyddsnämnd ännu mer!

Den politiska majoriteten i Botkyrka (S+MP+C+L+KD) röstade ned oppositionens (TUP+M+V) initiativ om öppna sammanträden för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samhällsbyggnadsdirektören och nämndordföranden vill fortsätta med att alla miljö- och hälsoskyddsnämnd sammanträden ska vara stängda och påtalade att vi förtroendevalda politiker inte deltar i egenskap i den rollen. Det är okunnigt och respektlöst mot demokratin.

I miljö- och hälsoskyddsnämnden är det synnerligen viktigt med öppna sammanträden då information gällande hantering av miljöskandalerna är särskilt efterfrågade. Med enkla IT-lösningar kan åhörare ta del av nämndens möten. Men majoriteten valde ändå att i votering rösta för stängda sammanträden.

Jag begärde votering och det röstades ned av majoriteten, resultatet blev 6-5. Nu kan vi ytterligare en gång konstatera att majoriteten inte vill ha öppenhet och demokrati på riktigt (inte när det går dåligt iallafall). Marie Spennare (M), gruppledare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Är inte öppenhet, insyn och transparens viktiga värden för Botkyrka kommun att värna? Janna Ljung (TUP), ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunfullmäktige har medgett, 2018-12-18 § 275, att nämnderna får fatta beslut om att hålla offentliga nämndsammanträden, med de begränsningar som framgår av kommunallagen, exempelvis gällande sekretessärenden.

I Botkyrka har vi som princip att nämndmöten skall vara öppna för allmänheten. Det är viktigt för demokratin. När pandemin kom och vi började med digitala möten kunde vi till en början inte hålla öppna möten, men nu vet vi att de tekniska lösningarna fungerar bra, och det är dags att öppna våra möten igen. Monica Brundin (V), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade offentliga sammanträden under mandatperioden 2015–2018 och fram till början av 2020. Därefter begränsades möjligheterna för åhörare med anledning av pandemin. Vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har dock möjliggjort öppna sammanträden under pandemin. Nämnderna har använt IT-avdelningen för att anpassa en lösning för åhörare.

Trots ett delegationsbeslut den 29 januari av krisledningsnämndens ordförande tillika kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) om att släppa på sekretess av allmänna handlingar gällande Kagghamra stämmer det inte överens med verkligheten. Möjligheten för botkyrkaborna om att kunna delta som gäst i miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden stryps totalt nu om samhällsbyggnadsdirektören och nämndordföranden får som de vill.

Marie Spennare (M)