Nu får det vara nog – skjutningarna måste upphöra!

Natten till söndagen hände det som inte får hända, en tolvårig flicka sköts till döds i Norsborg. Ett barns liv har gått förlorat och våra tankar går till flickans anhöriga och vänner. Skjutningarna och det grova våldet måste få ett slut, det hänsynslösa mordet får inte bli en pinne i statistiken, skriver Moderaterna i Botkyrka.

Botkyrkamoderaterna satsar på trygghet i den omfattningen som är möjlig utifrån kommunens förutsättningar. Men där begränsningar tar vid behöver andra ta sitt ansvar för att hjälpa till för att stoppa denna utveckling. Det krävs ett omtag av rättspolitiken och nya politiska reformer!

Vi gick till val på att sätta upp trygghetskameror och anställa fler ordningsvakter för att öka tryggheten i kommunen, det löftet står vi kvar vid. Vårt senaste budgetförslag innehöll en satsning på 10 miljoner extra för trygghetsskapande åtgärder, det är långt ifrån tillräckligt, men ett steg i rätt riktning.

Det som har inträffat i Botkyrka är ingen isolerad händelse utan ett samhällsproblem. Politiker i riksdag och kommun måste ta sitt politiska ansvar för att bekämpa våldet. När riksdagen öppnar kommer Moderaterna att presentera förslag som de andra partierna bör ställa sig bakom. Förslagen handlar om en sänkt gräns för hemlig teleavlyssning, kameraövervakning och rumsavlyssning. En slopad mängdrabatt för kriminella för att inte ge incitament till flerfaldig brottslighet. Personer som begår brott efter brott i en gängkriminell miljö och har ett stort våldskapital borde kunna dömas till fördubblade straff.

Förebyggande insatser mot kriminalitet behöver även ses över för att kunna fånga upp de ungdomar som är på väg in i kriminalitet, där spelar socialtjänsten och skolan en central roll. Botkyrka ska vara en trygg kommun som medborgare ska vilja bo kvar i och nya vill flytta till. Politiken har ett stort ansvar för att trycka tillbaka det grova våldet, hela samhället måste mobiliseras och uppgiften måste ges högsta prioritet.

Stina Lundgren (M), Oppositionsråd

Willy Viitala (M), 2:e vice ordförande Utbildningsnämnden