Norra Botkyrka – frizon för fortkörare?

ikon_ip1Interpellation: (M)
Titel: Ska verkligen Norra Botkyrka vara en frizon för fortkörare?
Interpellant: Anders Peterson
Daterad: 2009-03-26

Ladda ned hela interpellationen här