Lika villkor för alla barn

Moderaterna i Botkyrka ställer sig bakom att avgifterna till Kulturskolan och andra motsvarande föreningar sänks i enlighet med det förslag som majoriteten lade i Kultur- och fritidsnämnden den 26/9-11. Vi står särskilt bakom en subventionering av Cirkus Cirkörs kurser för funktionshindrade.

När det gäller det funktionshinder så är vi de första att framhålla, och se värdet i, att funktionshindrade bereds möjligheten att, på sina villkor, kunna utöva idrotter, lära sig spela ett instrument eller utöva nycirkus.

Vi vill att alla barn ska kunna få ha en aktiv fritid, på lika villkor. Genom detta förslag får även barn till fattiga föräldrar får ännu större möjligheter att uttrycka sig själva och utvecklas genom musiken, dansen eller nycirkusen.

Den skapande kulturen är samhällets livsluft, det som skänker tillvaron en ytterligare dimension, själva grundfundamentet i vår kollektiva identitet.

Petja Svensson (M) – 2:e vice ordf i KoF