Nej till Tullinge idéhus/kulturhus

Den politiska majoriteten vill bygga ett kulturhus i Tullinge. Tullingeborna har beretts möjlighet att diskutera detta på dialogforum. En klar majoritet av de Tullingebor som har varit där var negativa till ett kulturhus.

Vi är tveksamma om ett kulturhus/idéhus är det som bör prioriteras först i Tullinge, eller om det ens är särskilt efterfrågat av Botkyrkaborna. Hur ser det ut med alternativa lokaler framför nybyggnation? Det är en väg som borde prövas, om vi nu ska ha ett idéhus.

De driftsmedel som måste tas i anspråk, oavsett om huset uppförs i extern eller egen regi, är något som vi istället  vill prioritera till exempelvis äldreomsorgen eller skolan.

Vi vill även betona vikten av att förtäta med kollektivtrafiknära bostäder i Tullinge C. Kollektivtrafiknära förtätningar är något som vi Moderater ställer oss positiva till, såväl i Tullinge som i övriga kommunen.