Nej till separerade badtider utefter kön

Yrkande: (M) (KD) (FP) (C) (TUP)

Politiskt fora: Kommunfullmäktige

Datum: 2015-06-08

Ärende: 127

Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (FP), Robert Steffens (C), Anders Thorén (TUP)

Rubrik: Svar på motion: Gällande separata badtider i Botkyrkas badhus (SD) (KS/2014:710)

Klicka här för att ladda ned yrkandet