Nej till medel för projektet Alby skriver

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-05-07
Ärende: 98
Företrädare: Jimmy Baker, Petja Svensson
Rubrik: Ansökan om medel – projekt Alby skriver (KS/2012:238)

Ladda ned hela yrkandet här