Nej till kommunens Almedalsevent 2018!

Efter att ha tagit del av utvärderingen och det föreslagna programmet har vi kommit fram till att svaret är nej. Vi ser inte helt enkelt en tillräcklig nytta för Botkyrkabyggens hyresgäster och kommunens övriga skattebetalare. Det finns viktigare saker att prioritera.

Vi moderater frågar oss om kommunens Almedalsengagemang, enligt verkligen är något kommunen bör använda skattemedel till?

Det är en sak om exempelvis KS-presidiet och några nyckeltjänstemän åker ner, går på strategiska seminarier och knyter en del viktiga kontakter, men vi tror inte på upplägget att Botkyrka ska arrangera en hel dag, till en sådan kostnad.

Vi föreslog därför kommunstyrelsen att avslå ärendet (men den rödgröna majoriteten biföll det).