Nej till den interkulturella strategin

Den styrande majoriteten, S+V+MP, har tagit fram ett förslag till ’interkulturell strategi’ som skall gälla för hela kommunen, alla verksamheter och alla anställda. Eftersom strategin har en stark socialistisk syn på samhället och individen så kan vi inte ställa oss bakom den. Dessutom är strategin behäftad med en rad felaktigheter och politiska påståenden utan relevant källhänvisning.

Läs hela vårt ställningstagande här

Läs hela den interkulturella strategin här