Nej till dyr kultur- och idrottsgala

Vi moderater tycker det är värdefullt att uppmuntra personer och föreningar som utmärkt sig i positiv mening när det gäller idrott eller annan verksamhet. Det är bra för Botkyrka och samhället i stort att människor utövar sådan verksamhet, detta ur flera aspekter, hälsa, motion och vettig sysselsättning ska vi alltid skapa förutsättningar för.

Länge har vi drivit frågan om att kommunen bör verka för att uppmärksamma lovande idrottsutövare genom att exempelvis instifta någon form av stipendie. Vår tanke är självklart att näringslivet skall vara aktiva i detta tillsammans med kommunen. Vi gläds åt att det äntligen blivit ett stipendie men vi tycker det är synd att kommunen inte vill samarbeta med näringslivet i kommunen – som vi är övertygade om är positivt inställda till att vara med och sponsra en sådan här sak.

Men det värsta med detta är egentligen inte stipendiet i sig, det är på vilket sätt priset kommer delas ut. Istället för att göra det i anslutning till ett större idrottsevenemang så väljer kommunens vänsterexperiment att anordna en helt egen kultur- och idrottsgala. Man ska dela ut 5 000 kronor vardera till 4 personer/föreningar vilket blir totalt 20 000 kr. Festen/galan kostar dock 250 000 kr att genomföra. Man ska alltså spendera en kvarts miljon för att dela ut 20 000 kr. Och detta samtidigt som man sänkt föreningsbidragen till idrottsföreningarna med ungefär lika mycket.

Vansinnigt tycker vi. Då hade vi hellre sett att fler aktiva idrottsutövare fått möjlighet att få ett stipendie istället för en fest där inbjudna ska kunna äta och dricka gott.

Läs hela yrkandet här