NEJ – inget jourboende i Uttran

Den styrande majoriteten S+V+MP har beslutat att be Samhällbyggnadsförvaltningen projektera för ett jour/övergångsboende i Uttrans gamla skola. Det finns ett stort behov av boende för människor som av ekonomiska skäl inte får en egen bostad.

Valet av gamla Uttrans skola anser vi är olyckligt. Vi säger nej redan nu och vinner vi valet river vi upp beslutet. Vi skulle hellre se att lokalerna exempelvis används till att skapa en mötesplats för äldre som likt ’Mötesplats Tumba’ erbjuder café, gym och social samvaro. Även en fritidsgård för ungdomar mellan 13-19 år som erbjuder aktiviteter på helger, kvällar och lov skulle kunna få plats.

Ladda ned flygbladet här