Mottagarenheten för nyanlända barn & ungdomar i Botkyrka

Vid S:t Botvids gymnasiums lokaler finns även mottagarenheten för nyanlända barn och ungdomar 6-19 år i Botkyrka, Stina Lundgren (M) 2:a vice ordf. i utbildningsnämnden Botkyrka samt Willy Viitala pol.sek Nya Moderaterna i Botkyrka gjorde ett besök där idag.
Mottagarenheten startade i september 2012 och redan nu har 220 elever från 45 länder passerat där. Det sker ett genuint arbete kring validering/kartläggning av eleverna som kommer till enheten, där man bl.a. går igenom elevernas kunskaper i såväl sitt egna samt det svenska språket, deras studie vana samt en grundlig hälsokontroll. Efter 2-8 veckor erbjuds sedan eleven en plats i någon av Botkyrkas skolor som är bäst anpassad för elevens behov och kunskaper.