Motionssvar om återinförande av bokbussen

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-04-10
Ärende: 64
Företrädare: Jimmy Baker, Petja Svensson, Christina Lundgren
Rubrik: Svar på motion – Återinför bokbussen (KS/2011:260)

Ladda ned hela yttrandet här