Motioner ska besvaras inom ett år!

Är det av nonchalans, inkompetens eller en ovilja att ta ta i vissa frågor som Mittenmajoriteten dröjer med att bereda och besvara oppositionens motioner?

Den äldsta, om att motverka radikalisering, är från 2015 och sex år gammal. Det är inte acceptabelt. Vill inte Mittenmajoriteten motverka radikaliseringen? Eller ligger den i malpåsen för att ni vet med er att ni inte har något vidare facit att visa upp i frågan?

Men det finns även obesvarade motioner från 2017 och 2018.

Vi minns när KSO och KLF:s kanslichef gjorde en utfästelse om att följa kommunallagens intention om att en motion ska beredas och debatteras inom ett år efter att den har lagts.

Varför har ni frångått detta? Varför vill ni inte följa kommunallagens intentioner? Oppositionens rätt att väcka initiativ är en grundbult i den representativa demokratin,

Varför respekterar Mittenmajoriteten inte demokratin? Särskilt gäller detta KD som borde minnas hur Bo Claesson på sitt sista fullmäktigemöte uttryckte kritik att en av hans motioner var elva år gammal och inte skulle kunna debatteras av honom själv.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt besvara samtliga obesvarade motioner så att dessa kan debatteras som allra senast på årets sista kommunfullmäktige.

 

Stina Lundgren (M)