Motion: Lär av Storvretskolans framgång

Vi föreslår att hela eller delar av den framgångsrikt använts på Storvretskolan (fram tills i somras) utreds huruvida den kan tillämpas på andra skolor med liknande problematik. Självklart finns det ingen universallösning som kan tillämpas rakt av.

Men tyvärr gick såväl Mittenmajoriteten i Utbildningsnämnden som förvaltningen på avslag på vår motion, som senare kommer att debatteras i kommunfullmäktige b

Åtminstone delar av oppositionen vet vikten av en ökad studiero, trygghet och disciplin för att ännu fler ska få chansen att lyckas i skolan. Det behöver ställas högre krav och större förväntningar på såväl elever som föräldrar. Det är först när strukturerna och lugnet är på plats som allt det andra får förutsättningarna för att lyckas.

Willy Viitala (M)