Motion – Inför absolut nolltolerans

Krav i skolan ska inte bara riktas mot elever, föräldrar eller lärare. Detsamma behöver riktas mot rektorerna, förvaltningen och nämndens politiker.

Motionens ansats handlar om att vi har sett och förvaltningen har medgivit att alla incidenter inte behandlas likvärdigt på alla skolenheter. Om en kränkning sker, eller brott begås, ska en elev som faller offer eller är förövare inte kunna bemötas olika beroende på vilken skola man råkar gå på.

Det är därför olyckligt att majoriteten tror sig att uppnå framgångar genom att om och om igen upprepa sådant som redan visat sig inte fungera fullt ut.

Förvaltningen och nämnden måste kunna säkerställa att skolpersonal också efterlever en absolut nolltolerans mot brott och kränkande behandlingar. Det stämmer att det till sist kan bli svårt för en arbetsgivare att påvisa ett uppsåt att t.ex. inte anmäla ett brott. Men möjligheten bör finnas där likväl som den disciplinära påföljden som möjlig konsekvens. Detta bör vara väl kommunicerat ut i hela organisationen.

Det handlar förstås också om att sätta en annan kultur. Vi ser inte att majoritetens och förvaltningens mer mjuka förhållningssätt kommer att kunna vara tillräcklig för att komma till rätta med otryggheten i flera av våra skolenheter. Vi moderater har även i fackpress ifrågasatt det ”lågaffektiva bemötandet” som metod i klassrummen. Det är därför bägge motionerna från Moderaterna bör bifallas idag, då de hör ihop som delar av en större helhet.

Willy Viitala (M)