Motion: Återvinningsstation längs med väg 569

I Sverige är vi flitiga på att återvinna och det finns en vilja att göra rätt för sig. Två av hindren till att man inte återvinner är platsbrist i hemmet och tillgängligheten till en återvinningsstationer.

I Grödinge finns det idag endast återvinningsstation vid Rosenhill samt i Vårsta. Ett gott komplement till dessa vore att ha ytterligare en återvinningsstation längs med väg 569.

Det har tidigare funnits en återvinningsstation vid Eldtomta café, dock vad vi förstår var det problem med nedskräpning där och den togs bort. Förpackning & tidningsinsamlingen (FTI) har tillsammans med 19 kommuner nu testat olika metoder för att minska dumpning av grovsopor på återvinningsstationer och testerna har visat positiva resultat samt att de ser även en positiv trend i jämförelse med samma tidsperiod 2016

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över om det finns en tillgänglig markbit för att upprätta en återvinningstation längs med väg 569

att upprätta en dialog med FTI för att teckna avtal för detta

Stina Lundgren (M)

Jimmy Baker (M)