Mötesplatsföreningar kontra den interkulturella strategin

Interpellation: (M)
Titel: Mötesplatsföreningar kontra den interkulturella strategin
Interpellant: Petja Svensson
Daterad: 2012-05-31
Ladda ned hela interpellationen här