Morsdags-kampanj med budskap från Moderata Kvinnor.

Den 25 Maj kl 11:00 – 13:00 kampanjar vi tillsammans i Tumba Centrum respektive Tullinge Centrum.

Ämnet är  ”Våld i nära relationer” och vi kommer att få stöd av Moderata Kvinnor från andra kommuner som vill hjälpa till.

Inte alla kvinnor får den uppmärksamhet som man kanske förknippar med ett Morsdags-firande. Flera kvinnor och även barn upplever en helt annan verklighet. För dem är denna dag, liksom årets övriga dagar, bara ytterligare en dag fylld av våld innanför hemmets fyra väggar.

Det är tragiskt men det är verkligheten för allt för många. Genom att dela ut flygblad med kontaktuppgifter till bl a Botkyrka Kvinnojour, BRIS och Kvinnofridslinjen m fl kan vi kanske hjälpa några människor att ta sig ur den vardagen. Denna information kommer att finnas på svenska och arabiska.

Ju fler vi blir desto bättre. Anmäl ditt deltagande till petja.svensson@me.com / 070-7796979. Du behöver inte ha några förkunskaper på området. Den viktigaste egenskapen i denna kampanj är empati och viljan att hjälpa andra.

Välkomna!

Mvh

Petja (Valledare)