Modernisera detaljplanerna i Tumba

I Södra Botkyrka finns flera bostadsområden där nu gällande detaljplaner är från förra seklets början eller dess första hälft. Vid den tiden var det en annan syn på exempelvis hur stor en ”normalvilla” var, minsta möjliga tomtstorlekar, byggrätter för tillbyggnader o.s.v.  Bestämmelserna och tjänstemännens tillämpningar av dessa uppfattas allt för ofta som för rigida av invånarna – framförallt i bygglovsfrågor. Det är rimligt att denna myndighetsdel och servicefunktion alltid klarar att på ett tydligt och ”kundvänligt” sätt kan förklara varför man fattar ett visst beslut.

Klicka här för att ladda ner motionen.