Moderaternas nya ledning inför valet 2018!

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26

På kommunfullmäktige den 22/3 utsågs Stina Lundgren (Vårsta), 48 år, till nytt oppositionsråd för Moderaterna. Hon är Moderaterna i Botkyrkas första kvinnliga kommunalråd.

Willy Viitala (Tullinge), 41 år, valdes till ny 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden och övertar även en politisk resurstjänst på halvtid.

På kretsårsmötet som hölls den 21/3 utsågs även en ny kretsstyrelse med Solveig Nilsson (Tullinge), 69 år, som ordförande.

– Valrörelsen är äntligen igång och det med full fart och förnyelse i partiet. Som ni alla säkert redan vet, så trappar Jimmy Baker nu ner till att bli fritidspolitiker, men det gläder mig stort att han fortsätter att kandidera i valet med den erfarenhet och kompetens han bär med sig, det blir en styrka för partiet. Vi har för avsikt att vinna valet i höst och tillsammans med Alliansen sätta igång med det viktiga reformarbetet, säger Stina Lundgren (M).

-Detta är ett uppdrag jag känner mig mycket hedrad över och tar mig an med stor respekt och ödmjukhet. Jag vill skicka ett stort tack för allt stöd jag fått i processen och för förtroendet, betonar Stina Lundgren (M), nytt oppositionsråd.

– Vi behöver bejaka och vara öppna för individens valfrihet, inom såväl skolan som omsorgen. Vi kan t.ex. inte acceptera att vi har skolor som läsåret 2016/2017 endast har 43,8 % som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. För de kommunala skolorna är den siffran i snitt 68 % medan det är 78 % för de fristående alternativen. I skolan är det nolltolerans mot brott och mobbning som ska gälla. Låt lärare och rektorer få större inflytande över skolan, så kommer vi att se förbättringar även i de kommunala skolorna, menar Willy Viitala, 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden (M).

– Botkyrkas hemtjänst är bland de sämsta i hela landet, vårt företagsklimat är i botten i länet och majoriteten tycks inte ha förmågan att prioritera rätt saker i de kommande årens budget. Botkyrka behöver bli en företagarkommun, vi behöver en rejäl trygghetssatsning då alla siffror fortsätter att falla samt en prioritering av kärnverksamheterna framför diverse vidlyftiga kultursatsningar, säger Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M).

För mer information, kontakta:

Stina Lundgren (M)
Oppositionsråd

Willy Viitala (M)
Politisk resurs