Moderaternas budgetalternativ för 2017

Vi vill bl.a. sänka skatten med 25 öre och fokusera mer på det som är kommunens kärnverksamheter.

”Kommuner ska inte sträva efter att ha ett så högt
skatteuttag som möjligt, inte bedriva omfattande
verksamhet som ligger väl utanför välfärdens kärna
eller ha som affärsidé att tjäna pengar på sina
medborgare.

Så lite skatt som möjligt ska tas ut
från så många som möjligt för att leverera
grundläggande välfärdstjänster med god kvalitet i
enlighet med samhällskontraktet. Vissa tjänster kan
därutöver erbjudas mot skälig avgift om det finns
en allmän efterfrågan och ett allmännyttigt syfte.

Därför vill vi motverka politiskt översitteri där man
med politiska beslut försöker uppfostra, läxa upp
och diktera för människor hur de ska leva sina liv.
Politikens grunduppgift måste därför vara att
försöka underlätta för medborgarna att leva sina liv
som de själva vill, inte som politikerna vill.”

 

budget-2017-m