Moderaternas budget för 2022

På kommunfullmäktige den 25/11 lägger vi vårt förslag till budget i opposition. En budget som värnar välfärden och har utrymme att sänka kommunalskatten med 25 öre. Vi prioriterar bort sådant som överflödig administration, för många politikerlöner och föreningsbidrag för mötesplatsföreningar.

Läs mer här:

Budget 2022