Moderaternas budget för 2018

Vi har utrymme för en skattesänkning på 25 öre och välfärdssatsningar!

Moderaterna i Botkyrka lägger ett offensivt förslag till budget för 2018. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten genom att prioritera bort sådant som inte tillhör välfärdens kärna. Vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.

För budgetdokumentet i sin helhet, klicka nedan:

EPL 2018 M