Moderaterna vill lyssna på medborgarna

Vi tror på demokrati – därför säger vi JA till att folkomrösta om en kommundelning.

Många i Tullinge vill ha en folkomröstning, där det ska avgöras om vi ska gå vidare i frågan om Tullinge ska bli en egen kommun. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger nej till en folkomröstning.

Vi välkomnar och gläds över att Miljöpartiet nu har valt att vilja pröva frågan om en eventuell kommundelning genom en folkomröstning. Det är det enda rimliga. Med detta ställningstagande spricker också den rödgröna majoriteten. Vi välkomnar kommande diskussioner med Miljöpartiet om de inte får gehör för fler av sina frågor i den nuvarande politiska majoriteten (S+V+MP).

Klicka här för att läsa och ladda ned vårt flygblad med vårt ställningstagande.