Moderaterna får inte ge vika för kulturkonservatism

Sverige är inte längre etniskt homogent. I Sverige bor det idag människor från hela världen, med olika traditioner och kulturer. Globalisering och migration har resulterat i att människor från hela världen finns i Botkyrka. I Botkyrka talas idag över 100 språk och 53 % av medborgarna har sina rötter i andra länder. Det gör Botkyrka till Sveriges mest internationella kommun och vi moderater bejakar mångfalden. Vi vill inte ställa frågan om var människor kommer ifrån – vi vill fråga vart man är på väg.

Det är därför av yttersta vikt att vi moderater står upp mot kulturkonservativa strömningar i såväl vår kommun, som utanför dess gränser. Idéer som bär med sig tankar på assimilering och nedtryckandet av andra kulturer och religioner måste bekämpas. Det är för oss främmande att peka ut någon grupp som ett kollektiv, eller alla troende inom viss religion som bärare av gemensamma karakteristika. Den verklighetsbilden hör hemma inom den extrema högern, en rörelse och idévärld som alla vi, som tillerkänner alla människors lika värde, tillsammans måste söka övervinna.

Det är likaledes viktigt att kommunen kan utgöra en motkraft mot alla de fördomar och rykten som florerar kring exempelvis vissa utövare av en religion, eller personer med en viss hudfärg eller sexualitet. Vi har därför varit drivande i att få igång det s.k. ”anti-ryktesnätverket” med en tillhörande anti-rykteskampanj.

Moderaterna står upp för ett samhälle som vilar på fundament som mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet. Det Sverige och det Botkyrka som en gång fanns, kommer inte åter – utan kan och bör utvecklas till någonting nytt.