Moderaterna – nu på ditt språk

Moderaterna i Botkyrka översätter sin politik på tio olika språk för att nå väljarna i Botkyrka kommun!

I Botkyrka kommun talas det fler än 100 olika språk och trots insatser från kommunen blev valdeltagandet oförändrat i valet 2018, som hamnade på plats näst lägst valdeltagande. Socialdemokraterna som har styrt kommunen i 28 år har misslyckats med att bryta denna trend. Men för Moderaterna i Botkyrka är demokrati viktigt och satsar nu på översättning av sin politik på de tio flest talande språken i Botkyrka för att komma runt språkbristen och nå ut till väljarna.  

Vi finns för kommuninvånarna därmed är det viktigt att vi når ut till dem med vår politik och väcker intresset för att vilja påverka utvecklingen i sin kommun. Målet är att skapa dialog och visa på möjligheten att det går att påverka. Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna.  

Översättningen av ett sammanfattat politiskt program på tio olika språk i foldrar/flygblad och en särskild framtagen hemsida är en satsning som med största sannolikhet är unik för ett lokalt parti. Moderaterna i Botkyrka gör det som en kompletterande del i sin valrörelse för att säkerställa att man kommer fram med sin politik genom att komma runt språkbristen i kommunen. Det är en påkostad satsning för att göra något åt det låga valdeltagandet, det är orimligt att vi 2022 ska fortsätta ha så pass lågt valdeltagande.  

Vi vill fortfarande ha en begränsning av användning av subventionerade tolkar till max två år och har andra förslag för att höja språknivån långsiktigt, men i dagsläget behöver vi kommunicera på väljarnas villkor i vår kommun. Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna.

Moderaterna har samarbetat med Jema Rådgivning för att få hjälp med översättningen på tio olika språk, framtagning av en särskild hemsida med översättning på 10 olika språk samt en tillhörande QR-kod.

Se även: http://www.botkyrkaval2022.se

Stina Lundgren, Oppositionsråd (M)