Moderaterna lanserar ”den kommunala förslagslådan”

Botkyrka kommun har, för den enskilde medborgaren, idag många kontaktvägar för att kunna göra sin röst hörd. Enligt en konsultrapport är alternativen för många, det finns bl.a. dialogforum, medborgardialog, samråd, e-post, webben, telefonsamtal, medborgarförslag, twitter etc.

– Vi moderater, liksom konsulten, menar på att kontaktvägarna är för många. Med införandet av exempelvis medborgarförslagen och dialogforum så bidrar dessa med att aktivt underminera de politiska partiernas roll. Detta ser vi som problematiskt, menar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

Läs mer genom att klicka här.

Klicka här för att komma till den kommunala förslagslådan.