Moderaterna kräver ett besked om vem som ska bekosta saneringen av Kassmyragropen

Det har varit många turer runt miljöskandalen vid Kassmyragropen. Nyligen kunde vi läsa i lokalmedia att två av de bolag som varit verksamma i området är försatta i konkurs. Verksamheterna har helt avstannat, de anställda har slutat och maskinerna som var leasade är hämtade. Vi moderater förstår den ilska många Botkyrkabor upplever när det kommer till kommunens oförmåga att hantera lokala miljöfrågor. Med tanke på kommunens höga svansföring i miljösammanhang förväntar vi oss tydliga svar på hur den här situationen ska lösas.

Ett av bolagen som har varit verksamt i Kassmyra skulle efter kommunens påbud senast fredag den 30 oktober 2020 ha tagit bort de sopor som har legat där i mer än tre år (vilket är maxtiden för lagring) och dessutom även uppvisa en handlingsplan för avveckling. Detta har inte blivit verklighet och kvar är nu skulder och ett massivt berg av sopor.

 

Botkyrka kommun har visat intresse för att utveckla området, men det kan inte ske till vilket pris som helst. Det är i grunden en kostnadsfråga. Nu när bolaget försatt sig själva i konkurs finns en hel del frågetecken som måste redas ut. Vem bär ansvaret för att soporna förvinner och vem ska stå för saneringen av marken? Säger Stina Lundgren (M), oppositionsråd.

 

Moderaterna i Botkyrka kommer under kommunfullmäktige den 26 november att ställa följande enkla fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S):

  • Ska Botkyrkas skattebetalare stå för notan av den saneringen?

 

 

Stina Lundgren, Oppositionsråd (M) i Botkyrka kommun

Stina.lundgren@moderaterna.se

Mobil: 070-189 62 97

 

Ludvig Berggren, Politisk sekreterare (M) i Botkyrka kommun

Ludvig.berggren@moderaterna.se

Mobil: 070-208 04 59