Moderaterna i Botkyrka vill satsa på Rödstu Hage

Den styrande majoriteten, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, vill lägga ned idrottsplatsen Rödstu Hage och exploatera marken. Detta framgår av den framåtsikt som Kultur- och fritidsnämnden skall fatta beslut om 9 februari.

Moderaterna i Botkyrka markerar genom ett yrkande i nämnden, att man inte står bakom dessa planer. Vi skulle hellre se en utveckling i rakt motsatt riktning, att kommunen tillsammans med idrottsrörelsen satsade på en upprustning av idrottsplatsen.

”Det känns som ett knivhugg i hjärtat”

– Säger Anders Peterson, kommunalråd och gruppledare för Moderaterna, som är uppväxt och bott i hela sitt liv i Botkyrka kommun.

”Kommunen måste satsa mer på idrott, rörelse och hälsa – framförallt för barn och ungdomar”

– Menar Annika Hiltunen, 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Moderaterna i Botkyrka anger i sitt förslag till beslut i kultur- och fritidsnämnden ett 30-tal punkter som man vill arbeta med inom kultur- och fritidsområdet de kommande 4 åren. Huvudfokus för den moderata politiken är särskilda satsningar på barn och ungdomar under 19 år, mer idrott och hälsa för barn och ungdomar och mindre skattesubventionerad vuxenkultur.

”Vi skulle gärna se att kommunen utvecklades till en idrottskommun, som satsar på barn och unga”

– Säger Jimmy Baker, kretsordförande och biträdande gruppledare för Moderaterna.

 

För mer information, kontakta:
Anders Peterson
Kommunalråd, gruppledare (M)
anders.peterson@moderat.se
0708-89 21 11

Jimmy Baker
Kretsordförande, bitr. gruppledare (M)
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Annika Hiltunen
2:e vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden (M)
annika.hiltunen@moderat.se
0736-82 80 40