Mittenmajoriteten tar inte otryggheten i Botkyrka på allvar!


Mittenmajoriteten tar inte otryggheten i Botkyrka på allvar!

Vi har hört medborgare uttrycka sin oro om den ökade otryggheten, läst kommunens undersökningar på temat trygghet och följt eskaleringen av otryggheten i Botkyrka kommun. Det var därför som vi valde att satsa 10 MSEK mer än majoriteten på ökad trygghet i vår budget för kommande år. Det som sker i vår kommun påverkar våra Botkyrkabornas livskvalité. Idag kan man läsa på DN om länsstyrelsens stora medborgarundersökning som visar att ca hälften av Botkyrkabor har någon gång valt bort en aktivitet av rädsla för att bli utsatt för brott[1].

  • Det är allvarligt när människor känner att de inte kan leva i frihet och begränsas av rädsla. Det förebyggande arbetet mot våld och nyrekrytering till kriminalitet är därmed mycket viktigt och därför vill vi moderater bl.a. göra en extra satsning på fler ordningsvakter vid särskilt utsatta platser samt ha en utökad kameraövervakning i dessa områden. Närvarande polis ser vi ger stor effekt och har en stark betydelse i sammanhanget. Civilsamhället är också en viktig del som ska lyftas. Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna

Moderaterna gick till val på att sätta upp trygghetskameror och anställa ordningsvakter runt centrum och tågstationer för att öka tryggheten i Botkyrka- och det står vi kvar vid. Därför satsar vi i vår senaste budget återigen på tryggheten med 10 MSEK och det ska gå till att anställa fler ordningsvakter, installering av fler övervakningskameror för ökad trygghet samt utökat underhåll och renovering av kommunens gator, parker och byggnader. Sorgligt nog har bilbränder, skjutningar och personrån blivit en vardag för många utsatta kommuner runt om i Sverige, inklusive Botkyrka. Det är helt oacceptabelt, och vi måste sätta stopp för det eskalerande våldet. Som Botkyrkabo ska du oavsett om du är kvinna eller man, ung eller gammal kunna röra dig tryggt och fritt mellan din bostad och din skola, arbetsplats, fritidsaktivitet m.m. utan att riskera att bli utsatt.

De grova rånen i Botkyrka behöver förebyggas och med trygghetskameror kan man både avskräcka gärningsmännen när det blir lättare för polisen att identifiera dem. Det är brådskande att trygghetskamerorna kommer på plats snarast innan fler faller offer [2]och det är oroande att Mittenmajoriteten inte har kommit längre i sitt arbete som har resulterat i att hälften av kommunens invånare har blivit så rädda att de avstår aktiviteter någon gång.

 

Stina Lundgren, Oppositionsråd (M)

Stina.lundgren@moderaterna.se

070-1896297

 

Roslana Cederhage, Politisk sekreterare och pressansvarig (M)

Roslana.cederhage@moderaterna.se

073-7534606

[1] https://www.dn.se/sthlm/stockholmarna-blir-allt-mer-otrygga/

[2]https://mitti.se/nyheter/overvakningskameror-botkyrka-polisen/?omrade=botkyrkasalem&view=app