Mittenmajoriteten och oppositionen eniga om insatser för företagen

– Det är glädjande att kommunen snabbt ser över vilka insatser man kan erbjuda det lokala näringslivet. Det är viktigt att vi står enade bakom Botkyrkas företag och detta är ett bra första steg, säger oppositionsrådet Stina Lundgren (M).

Insatser som ska lätta för företagen:
Tillväxt Botkyrka får ett förstärkt uppdrag att ge affärsrådgivning till företag med 5 till 50 anställda.

Kommunen utökar service och rådgivning om de statliga programmen och de lokala insatserna genom sina företagslotsar. De nås på e-post: foretag@botkyrka.se

Möjlighet att börja med uteserveringar redan nu. Avgiften för uteservering tas bort i mars, april och maj och betalningen för senare månader kan skjutas på framtiden. Även avgiften för utehandel tas bort samma period.

Kommunen ger företag längre tid på sig, 90 dagar, för att betala räkningar för tillsyn inom miljö, hälsa och livsmedel. Kommunen skjuter också upp tillsyn som inte är kritisk.

Företag som behöver får möjlighet att upprätta en återbetalningsplan för mark- och tillsynsavgifter.

Företag som har kommunen eller de kommunala bolagen som hyresvärd kan ändra hyresinbetalningen från kvartalsvis till månadsvis.

Det är också möjligt att få hyran på avbetalning upp till motsvarande 6 månader.

Läs mer här:
Mitt i Botkyrka