Minskad barnfattigdom i Botkyrka?

Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom i Sverige mellan åren 2000-2008 så går Botkyrka mot strömmen och andelen fattiga barn minskar. Katarina Berggren (S), gick därför ut i Aktuellt i SVT under våren och slog sig för bröstet och förklarade utvecklingen med följande tre argument: 1. Botkyrka har öppna fritidsgårdar i alla kommundelar, 2. vi har en barnombudsman samt 3. så har vi även ett ungdomsfullmäktige.

Men dessa tre saker påverkar ju inte en fattig familjs inkomst!

Läs hela vårt flygblad här