Minskad barnfattigdom i Botkyrka tack vare Alliansen!

Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom i Sverige mellan åren 2000-2008 så går Botkyrka mot strömmen och andelen fattiga barn minskar. Katarina Berggren (S), gick därför ut i Aktuellt den 2/2-2011 och slog sig för bröstet och förklarade utvecklingen med följande tre argument:

1) Botkyrka har öppna fritidsgårdar i alla kommundelar. 2) Vi har en kommunal barnombudsman. 3) Vi har ett ungdomsfullmäktige. – Men hur påverkar dessa tre saker en fattig familjs inkomst, undrar Jimmy Baker (M), kretsordförande.

Dessutom så är förbättringen mellan 2007-2008 marginella 0,1 % och Botkyrkas placering förbättrades från 284:e till 281:a plats (av 290 kommuner).

– Det är förstås bra att utvecklingen verkar gå åt rätt håll, men är det verkligen Socialdemokraterna i Botkyrkas förtjänst, frågar sig Jimmy Baker? Under samma period gick t.ex. moderatledda Österåkers kommun från 26:e till 13:e plats.

Enligt Aktuellt beror förbättringen på att fler i Fittja har fått jobb. Vad har då hänt sedan 2006 som påverkar om folk har jobb eller inte?

Den moderatledda alliansregeringen har genomfört en rad reformer för att öka drivkrafterna för jobb, gjort det mer lönsamt att arbeta (jobbskatteavdrag) än att gå på bidrag, mer lönsamt att anställa (bl.a. instegs- och nystartsjobb), infört avdrag för hushållsnära tjänster (RUT), infört avdrag för byggsektorn (ROT).

– Att barnfattigdomen minskar i Botkyrka och Fittja beror alltså på regeringens och Moderaternas politik, inte på om Socialdemokraterna har öppna fritidsgårdar eller inte. Det beror på att fler har fått jobb tack vare moderat politik, avslutar Jimmy Baker, biträdande gruppledare (M).

Pressmeddelandet ser du här: Pressmeddelande_Barnfattigdom