Minska ungdomsarbetslösheten

PRESSMEDDELANDE 2013-06-25

Moderaterna i Botkyrka

Vi vill, gemensamt, minska ungdomsarbetslösheten i förorten!

På samordnande möte i Alby den 13/6, på ett initiativ från Moderaterna, träffade aktörer från Botkyrkas företagare, arbetsförmedlingen och kommunen förortsungdomar som saknar arbete. Först fick företagarna information om vilka olika möjligheter och vilket stöd det finns för dem att anställa ungdomar. På den andra halvan av mötet fick företagarna träffa ungdomar som saknar jobb.

– Många företag uppger att de har kunskapsluckor för vad som gäller vid anställning av ungdomar. Exempel på detta är vilka villkor och stöd som finns att få om man anställer en ungdom som idag står utan arbete, säger Jimmy Baker (M), kommunalråd.

– För oss moderater är arbetslinjen överordnad, det är bl.a. därför alliansregeringen har halverat arbetsgivaravgifterna för att anställa unga, sänkt restaurangmomsen samt infört nystarts- och instegsjobb, säger Stina Lundgren (M), 2:e vice ordf. i Utbildningsnämnden.

– Dessa är åtgärder som har en direkt positiv effekt på att få ungdomar i arbete. Det är därför Moderaterna har tagit initiativet till den här träffen, så att arbetsgivarna och ungdomarna får lära känna varandra och förstå hur man kan vara till en stor ömsesidig nytta för varandra, understryker Jimmy Baker (M), kommunalråd.

– De allra flesta ungdomarna som finns i Botkyrka vill inget hellre än att jobba eller plugga vidare. Men har man exempelvis inte tillgång till olika informella nätverk så behöver man få tillträde till alternativa fora för att träffa våra lokala företagare. Det är bl.a. detta vi har åstadkommit på Alby medborgarkontor och vi ser det här som ett första tillfälle av flera, avslutar Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
jimmy.baker@moderat.se