Minska trångboddheten i allmännyttan

Motion: (M)
Titel: Trångboddhete i Botkyrkabyggen – kartlägg omfattningen
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2011-04-28
Ladda ned hela motionen här