Minska overheaden i kommunen

ikon_dokument1c7Motion: (M)
Titel: Minska overheaden i kommunen
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2009-10-29
Ladda ned hela motionen här